Ankara İş Avukatı

Ankara iş avukatı, Ankara iş hukuku avukatı, İş hukuku avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatı tavsiye, Ankara iş davası avukatı, Ankara iş mahkemesi avukatları, Ankara işçi avukatı, Ankara işçi mahkemesi avukatı, Ankara işveren avukatı, Ankara Avukat Arabulucu, İşçi alacakları hesaplama, Ankara işe iade avukatı, Ankara kıdem tazminatı avukatı, Ankara iş kazası avukatı, İs hukuku avukatı Ankara Sincan, İş avukatı Ankara, İş kazası avukatı Ankara, Ankara is mahkeme avukatlari, Ankara iş mahkemesi avukatları, İş davası avukatı Ankara, İşçi avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatları, Ankara iş davaları avukatı, Ankara iş kazası avukatları, Davalarda En İyi Karar İçin

Cihan Hukuk Bürosu Ankara’da iş avukatı, işçi avukatı ve iş veren avukatı arayanlar için iş hukuku alanındaki tecrübesiyle avukatlık hizmeti vermektedir.

Ankara işçi avukatı

Ankara işçi avukatı olarak işçilerin kanuna ve iş sözleşmelerine dayanan işçilik hak ve alacaklarının savunulması ve kazanılması konusunda uzmanlık ve tecrübe ile yıllardır hizmet vermekteyiz. Ankara’da işçilere kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, maaş ücreti, asgari geçim indirimi ücreti gibi birçok başlık altında toplanabilecek alacak kalemleri bakımından gerek arabuluculuk gerekse dava süreçlerinde işçi avukatlığı yaparak kaliteli hukuki hizmet sunmaktayız. İşçilerin yaşadığı temel sorunlar, işçilik hak ve alacaklarının yasal koşullarının oluşup oluşmadığını bilememeleri ve işçilik alacak kalemlerinin hesaplanmasındaki teknik bilgiye sahip olmamalarıdır. Bu noktada işçiler tarafından yapılan en büyük hata ise, iş hukukundaki işçi lehine yorum ilkesinin her somut olayda uygulanacağı gibi bir yanılgıya düşmektir. Oysaki her somut olay, yasal koşulları bakımından tek tek incelenmelidir.           Bu anlamda işçilerin iş hukukunda uzman ve tecrübeli bir Ankara işçi avukatı ile çalışması, işçilik alacaklarının kazanılması ve herhangi bir hak kaybına uğramamak bakımından oldukça önemlidir.

İş hukukunun kendine özgü ilkeleri vardır. Yıllar boyunca kanun değişiklikleri, doktrin ve Yargıtay içtihatları ile şekillenen bu spesifik alan, ayrı bir uzmanlaşma ve tecrübe gerektirmektedir. Kanımızca iş hukukunda uzman arabulucu olduğu gibi, Almanya gibi gelişmiş ülkelerde olduğu üzere Ankara iş hukuku uzman avukatı unvanı da zaman içerisinde yasal zeminde ortaya çıkacaktır.

İşçi avukatlığı alanında uzun yıllara dayanan tecrübemiz ile, iş hukukunda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden İş Hukuku alanında Yüksek Lisans yaparak ve Doktora düzeyinde eğitimler alarak yıllardır bu alanda çalışma göstermekteyiz. Bu bağlamda birçok işçinin arabuluculuk ve dava süreçlerini yürüterek işçi avukatlığı yapmakta, onlara süreç içerisinde karşılaştıkları sorunlarda yol göstermekteyiz.

İşçiler, işten haklı şekilde çıktıklarında veya işverenleri tarafından haksız şekilde işten çıkarıldıklarında, ayrı bir uzmanlık gerektiren İş hukuku alanında hangi işçilik alacaklarına hak kazandıklarını ve bu alacakların ispatı için hangi delillere dayanmaları gerektiğini tam olarak bilememektedirler. Halbuki hangi işçilik alacaklarının hangi koşullarda, nasıl kazanılacağını ve bunların nasıl ispatlanacağını bilebilmek de yıllara dayanan bilgi ve tecrübe işidir. Dolayısıyla iş hukukunda işçiler bakımından hak kayıplarını önlemenin yollarından en önemlisi işçilerin, işçi avukatlığı alanında bilgi ve tecrübeli avukatlar ile çalışmalarıdır.

Ankara Arabulucu Avukat Cihan Orhan iş davaları konusunda tecrübesi ve bilgisi ile hem arabuluculuk hem de dava süreçlerinde işçi avukatlığı yapmaktadır.

Ankara’da işçi avukatlığını üstlendiğimizde, işçilere arabuluculuk ve dava süreçlerinde daima iletişimde olacak şekilde, uzmanlığa ve tecrübeye dayanan başarılı ve kaliteli hukuki hizmetler sunmaktayız. İş hukuku alanındaki bilgi ve tecrübelerimizle, işçilik alacaklarının kazanılması ve hak kayıplarının önlenmesi noktalarında işçilere karşılaştıkları her türlü sorun bakımından hukuki destek sağlayabiliriz.

Ankara işçi avukatı

Ankara İş Avukatı (Avukat Cihan Orhan)

Ankara iş avukatı, Ankara iş hukuku avukatı, İş hukuku avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatı tavsiye, Ankara iş davası avukatı, Ankara iş mahkemesi avukatları, Ankara işçi avukatı, Ankara işçi mahkemesi avukatı, Ankara işveren avukatı, Ankara Avukat Arabulucu, İşçi alacakları hesaplama, Ankara işe iade avukatı, Ankara kıdem tazminatı avukatı, Ankara iş kazası avukatı, İs hukuku avukatı Ankara Sincan, İş avukatı Ankara, İş kazası avukatı Ankara, Ankara is mahkeme avukatlari, Ankara iş mahkemesi avukatları, İş davası avukatı Ankara, İşçi avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatları, Ankara iş davaları avukatı, Ankara iş kazası avukatları, Davalarda En İyi Karar İçin

Ankara İş Avukatı Cihan Orhan, iş hukuku konusunda uzman avukat olarak Ankara’da iş davalarının tarafları olan işçi ve işverenler için iş hukuku avukatı olarak hizmet vermektedir.

Ankara iş hukuku avukatı arayanlar için konusunda uzman avukat arayanlara başlıca verdiğimiz hizmetler şunlardır;

 • Ankara iş avukatı
 • Ankara iş hukuku avukatı
 • İş hukuku avukatı Ankara
 • Ankara iş davası avukatı
 • Ankara iş mahkemesi avukatları
 • Ankara işçi avukatı
 • Ankara işçi mahkemesi avukatı
 • Ankara işveren avukatı
 • Ankara Avukat Arabulucu
 • İşçi alacakları hesaplama
 • Ankara işe iade avukatı
 • Ankara kıdem tazminatı avukatı
 • Ankara iş kazası avukatı
 • İs hukuku avukatı Ankara Sincan
 • İş avukatı Ankara
 • İş kazası avukatı Ankara
 • Ankara is mahkeme avukatlari
 • Ankara iş mahkemesi avukatları
 • İş davası avukatı Ankara
 • İşçi avukatı Ankara
 • Ankara iş hukuku avukatları
 • Ankara iş davaları avukatı
 • Ankara iş kazası avukatları

Ankara İş Avukatı için iletişim sayfamızdaki telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz.

Ankara İş Avukatı Cihan Orhan

İş Hukuku – İş Kanunu

Ankara iş avukatı, Ankara iş hukuku avukatı, İş hukuku avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatı tavsiye, Ankara iş davası avukatı, Ankara iş mahkemesi avukatları, Ankara işçi avukatı, Ankara işçi mahkemesi avukatı, Ankara işveren avukatı, Ankara Avukat Arabulucu, İşçi alacakları hesaplama, Ankara işe iade avukatı, Ankara kıdem tazminatı avukatı, Ankara iş kazası avukatı, İs hukuku avukatı Ankara Sincan, İş avukatı Ankara, İş kazası avukatı Ankara, Ankara is mahkeme avukatlari, Ankara iş mahkemesi avukatları, İş davası avukatı Ankara, İşçi avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatları, Ankara iş davaları avukatı, Ankara iş kazası avukatları, Davalarda En İyi Karar İçin

İŞ KANUNU
Kanun Numarası : 4857
Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 10/6/2003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5
Sayı : 25134 Cilt : 42
Amaç ve kapsam
8423

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 1 – Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Bu Kanun, 4 üncü Maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.
İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar.

Devamını Oku