İş davaları avukatları ankara

Ankara iş avukatı, Ankara iş hukuku avukatı, İş hukuku avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatı tavsiye, Ankara iş davası avukatı, Ankara iş mahkemesi avukatları, Ankara işçi avukatı, Ankara işçi mahkemesi avukatı, Ankara işveren avukatı, Ankara Avukat Arabulucu, İşçi alacakları hesaplama, Ankara işe iade avukatı, Ankara kıdem tazminatı avukatı, Ankara iş kazası avukatı, İs hukuku avukatı Ankara Sincan, İş avukatı Ankara, İş kazası avukatı Ankara, Ankara is mahkeme avukatlari, Ankara iş mahkemesi avukatları, İş davası avukatı Ankara, İşçi avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatları, Ankara iş davaları avukatı, Ankara iş kazası avukatları, Davalarda En İyi Karar İçin

İş hukuku, yaşamımızın her kesiminde bilmemizi veya iyi bir iş hukuku avukatı na danışma gerektiren geniş bir hukuk alanıdır. Ankara da, iş hukuku davalarının en yoğun olduğu şehirlerden biridir. Büromuzdaki iş davaları avukatları ankara ile Sizlere en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf etmekteyiz.

İş hukuku alanında başlıca şu iş davaları nda başarılı tecrübelerimiz bulunmaktadır: işe iade davası, iş kazası, iş hizmet akdinden kaynaklanan alacak davaları, kıdem tazminatı davası, ihbar tazminatı davası, ulusal bayram ve resmi tatil ücretleri davası, hafta tatili ücreti alacağı davası, şirket danışmanlığı, iş sözleşmesinin hazırlanması, eksik veya hiç ödenmemiş işçi alacakları, işçi tazminatları, performans düşüklüğü işe iade, ekonomik nedenlerle fesih, sosyal güvenli primlerinin eksik yatırılması gibi konularda iş avukatlarına soru sorma, Ankara’da iş davası açmak isteyenler büromuz ile iletişime geçebilirler.  Büromuzda iş hukuku davalarına bakan avukatlar ile hizmet vermekteyiz.

İş Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Bazı işletmelerde; üst işveren ve alt işveren (taşeron) ilişkisi bulunmaktadır. Bu bağlamda kanundaki konuya ilişkin düzenlemeleri öncelikle belirtmek istiyoruz.

Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.

Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.

Görüldüğü üzere; alt işveren işçileri adına, özellikle de belediye, ösym ve diğer kamu kurumlarında çalışan işçiler her ne kadar farklı taşeronlarda çalışmış da olsalar, koşulları oluştuysa kuruma dava açabilirler. Buna ilişkin emsal dosya ve kazandığımız davalarımız da mevcuttur. 

iş davaları avukatları ankara