Ankarada iş davalarına bakan avukatlar

Ankara iş avukatı, Ankara iş hukuku avukatı, İş hukuku avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatı tavsiye, Ankara iş davası avukatı, Ankara iş mahkemesi avukatları, Ankara işçi avukatı, Ankara işçi mahkemesi avukatı, Ankara işveren avukatı, Ankara Avukat Arabulucu, İşçi alacakları hesaplama, Ankara işe iade avukatı, Ankara kıdem tazminatı avukatı, Ankara iş kazası avukatı, İs hukuku avukatı Ankara Sincan, İş avukatı Ankara, İş kazası avukatı Ankara, Ankara is mahkeme avukatlari, Ankara iş mahkemesi avukatları, İş davası avukatı Ankara, İşçi avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatları, Ankara iş davaları avukatı, Ankara iş kazası avukatları, Davalarda En İyi Karar İçin

Ankara iş davalarının yoğun olduğu illerden biridir. Uzun yıllardır Ankara’da bilgi ve tecrübemiz ile iş davalarıyla ilgilenmekteyiz. Yüzlerce dosyada başarı ile davalarımızı kazanmış bulunmaktayız. 

İşçilerin davalarını açmadan önce kendileri ile görüşme yapmakta; işyerinin ve işin durumuna ilişkin sorularımızla konunun detayını öğrenerek, İş Kanunu ve Yargıtay kararları doğrultusunda öneriler getirmekte, ihtarname ile iş akdinin feshi ve tazminatların talebi gibi hukuki prosedürleri başlatmaktayız.

Genel anlamıyla İş Kanununa baktığımızda; işçiler ile işverenler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümünde emredici kurallar ile hukuksal yapının düzenlenmesi de amaçlanmıştır. İşçiler için davalarımızda; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işe iade, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, asgari geçim indirimi ücreti gibi birçok başlık altında toplanabilecek alacak kalemlerinde davalar açmaktayız. 

Özellikle işverenlerin taşeron işçisi çalıştırdıklarında, bu işçilerin durumlarının ne olacağı, haklarını nasıl alabilecekleri de tartışma konusu olmaktadır. Bu konuda da kazandığımız emsal birçok iş davamız olup, konuya ilişkin özet bir düzenlemeye de aşağıda yer vermekteyiz.

 “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.

Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.

Ankarada iş davalarına bakan avukatlar