Ankara işe iade avukatları

Ankara iş avukatı, Ankara iş hukuku avukatı, İş hukuku avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatı tavsiye, Ankara iş davası avukatı, Ankara iş mahkemesi avukatları, Ankara işçi avukatı, Ankara işçi mahkemesi avukatı, Ankara işveren avukatı, Ankara Avukat Arabulucu, İşçi alacakları hesaplama, Ankara işe iade avukatı, Ankara kıdem tazminatı avukatı, Ankara iş kazası avukatı, İs hukuku avukatı Ankara Sincan, İş avukatı Ankara, İş kazası avukatı Ankara, Ankara is mahkeme avukatlari, Ankara iş mahkemesi avukatları, İş davası avukatı Ankara, İşçi avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatları, Ankara iş davaları avukatı, Ankara iş kazası avukatları, Davalarda En İyi Karar İçin

Cihan Hukuk Bürosu Ankara’da işe iade konusunda uzman avukat arayanlar için Ankara İşe İade Avukatı olarak hizmet veriyoruz.

İşe iade davası, İş Kanunu m.20 uyarınca geçerli bir neden olmaksızın işveren tarafından yapılan feshin geçersizliği ve tekrar işe dönmek için açılan bir davadır. Bu şekilde iş ilişkisinin devamlılığı ve işçinin mağduriyetinin giderilmesi amaçlanmaktadır. 

İşveren, fesih bildirimini yazılı olarak yapmalıdır. İşveren işçisinin hizmet akdini geçerli bir sebep olduğunda ancak sebebini açık ve kesin olarak belirterek feshedebilir. Ayrıca hakkındaki iddialara ve bu iddialara göre fesih sebebine ilişkin işçinin savunması alınmadan işçinin iş sözleşmesi davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Geçerli bir sebep olmadan yapılan fesihlerin mahkeme tarafından geçersiz kabul edilerek, işçinin işe iadesine karar verilmesi mümkündür.

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir.

Ankara işe iade avukatı olarak da müvekkillerimize yıllardır işe iade davalarında yerli ve yabancı firmalara karşı başarı ile yardımcı olmaktayız. 

  • İşe İade Davasının Şartları Nelerdir? 

İşe iade davası açabilme şartları şöyle sıralanabilir:

  • İşyerinde en az 30 işçi çalıştırılıyor olmalıdır.
  • İşçi bu işyerinde veya aynı işverenin başka bir işyerinde en az 6 aydır çalışıyor olmalıdır.
  • İşçi ile işveren arasında belirsiz süreli bir iş sözleşmesi bulunmalıdır.
  • İşveren tarafından yapılan feshin geçerli bir sebebe dayanmıyor olması gerekir.
  • İşe İade Davası Geçerli Nedenle Fesih

Belirtilen şartları taşıyan işçinin iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. 

  • İşe İade Davası Hangi Durumlarda Açılamaz

İşverenin 30’ dan az işçisi varsa ve işten çıkartılan işçinin 6 aydan az kıdemi varsa (yalnız Yargıtay son birkaç gün kala yapılan fesihlerde sürenin tamamlandığına ilişkin kararlar verebilmektedir.) işe iade davası açmayabilir. Zira bu işçiler, iş güvencesi kapsamı dışında kalmaktadırlar ve kötüniyet tazminatı gibi başka talepler için dava açabilirler.

  • İşe İade Davası Ne Kadar Sürer

Eski Kanunda işe iade davaları ilk derece mahkemesindeki iki aylık süre ve yargıtay’daki 1 aylık süre öngörülmüş, ancak uygulamada bu sürelere uyulmadığından ve davalar daha uzun sürdüğünden 4857 Sayılı İş Kanunu 20. Maddesinde yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre; “ Dava ivedilikle sonuçlandırılır. Mahkemece verilen karar hakkında istinaf yoluna başvurulması halinde, bölge adliye mahkemesi ivedilikle ve kesin olarak karar verir.” Dolayısıyla işe iade davası kaç celse sürer sorusuna cevaben, tanık dinlenecek ve bilirkişi incelemesi yapılacaksa yaklaşık 3-5 celse süreceğini söyleyebiliriz. 

  • İşe İade Davası Devam Ederken İşçinin Başka Bir İşte Çalışması

işe iade davası sırasında çalışma yapılmasında (rekabet sözleşmesi vs. yoksa) bir sakınca yoktur. İşçi, tabii ki dava devam ederken üstelik de işten çıkış nedeninin olumsuz gösterilmesi neticesinde işsizlik maaşı da alamayacak durumda olabilir. Bu işçinin çalışmasını engellemek, Anayasal çalışma hürriyetine aykırı olacaktır. Ancak önemli olan dava sonuçlanıp da, işçi işe başlamak için işverene ihtar gönderip de işveren işçiyi tekrar işe çağırırsa ne yapılacağıdır. Bu durumda, kanunda farklı bir düzenleme olmadığından işçinin çalıştığı yeni işten ayrılıp, mahkeme kararındaki işine dönmesi gerekmektedir. Yoksa Yargıtay kararları uyarınca geçerli fesihmiş gibi değerlendirilip; davayı kazansa da, işe başlatmama tazminatı gibi tespit hükümlerini talep edemeyecektir.

Ankara işe iade avukatı

Leave A Reply