Ankara İşçi ve Ankara İşveren Avukatları

Ankara iş avukatı, Ankara iş hukuku avukatı, İş hukuku avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatı tavsiye, Ankara iş davası avukatı, Ankara iş mahkemesi avukatları, Ankara işçi avukatı, Ankara işçi mahkemesi avukatı, Ankara işveren avukatı, Ankara Avukat Arabulucu, İşçi alacakları hesaplama, Ankara işe iade avukatı, Ankara kıdem tazminatı avukatı, Ankara iş kazası avukatı, İs hukuku avukatı Ankara Sincan, İş avukatı Ankara, İş kazası avukatı Ankara, Ankara is mahkeme avukatlari, Ankara iş mahkemesi avukatları, İş davası avukatı Ankara, İşçi avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatları, Ankara iş davaları avukatı, Ankara iş kazası avukatları, Davalarda En İyi Karar İçin

Cihan Hukuk Bürosu İşçi Avukatları olarak Ankara İşçi Avukatları arayanlar ve Ankara İş Mahkemelerinde davası olanlar için iş hukuku alanında yüksek lisans mezunu ve doktara yapan Avukat Cihan Orhan tarafından temsil edilmek ister misiniz?

İş, işçi, işveren gibi konuları ele alan, işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi inceleyen ve bu konularda ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkları düzenleyen hukuk dalına İş Hukuku denmektedir.

İnsanlar hayatlarını idame ettirebilmek, geçimlerini sağlayabilmek için geçmişten buyana çalışmış ve para kazanmaya çalışmışlardır. Özellikle Sanayilerin kurulması ile birlikte, sanayilerde ve fabrikalarda yüzlerce işçi zor şartlarda çalıştırılmıştır. Halen daha da işçiler zor şartlarda çalıştırılabilmektedir. Bu konudaki hukuki uyuşmazlıkları düzenlemek adına iş hukuku oluşmuştur.

İş Hukuku, işçi ile iş veren arasındaki uyuşmazlıkları ilgilendiren bir hukuk dalıdır. İş Hukuku avukatı da, bu konularda uzmanlaşmış, bu davalarla tecrübe kazanmış ve bilgi sahibi olmuş avukattır.

Tecrübeli olduğumuz alanlardan biriside İş Hukuku alanı olup, İş Hukuku Avukatı olarak, yazılarımızda işçilerin ve işverenlerin iş hayatlarında yaşadıkları problemleri ve bu problemlere ilişkin çözüm noktalarını, haklarını anlatmaya çalıştık.

Hukuk bürosu olarak iş hukuku alanında hizmet verdiğimiz ve takip ettiğimiz davalar aşağıdaki gibidir.

Ankara İş Hukuku

İşçi çalıştığı iş yerinde işi özenle yapmalıdır. İş verenin hukuka uygun talimatlarına uyması gerekmektedir. Burada iş verenin talimatları, iş yerinin ihtiyaçları ve o işin adedi ile sınırlıdır.Bu sınırların dışına çıkan talimatları işçi yerine getirmeme hakkına sahiptir. İşçinin Sadakat Borcu bulunmaktadır. İşçinin Rekabet etmeme borcu. İşçinin iş görme borcu ve sadakat borcu her iş sözleşmesi için söz konusu olan borçlardan olsada, rekabet etmeme borcu ancak sözleşmede yazıyor ise söz konusu olabilmektedir. Bu konuda iş verenler, iş sözleşmelerine bu konuda bir madde koyar ve hatta cezai şart belirtir ise, bu borcun ihlali halinde tazminat talep etme hakkına sahip olabilmektedirler. Tabi ki işçi, aynı meslek ile ilgili bir iş kurabilme hakkına sahiptir.Ancak iş sözleşmesine eğer, rekabetin sınırları, yeri ve süresi hakkında bir madde eklerlerse ve işçi de bunu bilerek sözleşmeyi imzalar ise işçinin o konularda ve sınırlarda rekabet etmeme borcu doğacaktır.

İş Verenin Borçları Nelerdir?

Kendisine bağlı olarak işçi çalıştıran iş verenlerin de işçiye karşı bazı borçları bulunmaktadır.

Bu borçlar;

Ücret Ödeme Borcu.

Bu borç iş verenin başlıca borçlarından biridir.Bazen işçinin gerçekte aldığı maaş ile sigortada yani resmiyette gösterilen ücreti farklı olabilmektedir.Bu durumda işçiler bordrolara imza atmış olsalar dahi, ileride hak talebinde bulunabilmektedirler.Örneğin sigorta hizmet tespiti davası açarak, gerçekte aldıkları maaşın sigortada farklı gösterildiğini beyan ederek bu konuda iş verene ve sigortaya karşı dava açabilirler.

Ve yine işçilerin, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer işçilik alacakları gibi tazminatları hesaplanırken, söz konusu hesap işçinin resmiyette gözüken maaşı üzerinden değil, gerçekte alınan ücreti üzerinden hesaplanmalıdır.Bu ücret tespit edilirken, tanık beyanları, emsal ücret araştırmaları etkili olacaktır.Yani benzer işlerde çalışan, aynı yaş grubuna ve tecrübesine sahip, aynı eğitime sahip işçiler normalde ne kadar ücret ile çalışır? Bu farklı meslek kuruluşlarınca tespit edilmelidir ve buna göre işçinin gerçekte aldığı maaş tespit edilmelidir.Bu maaş, işçinin tazminatlarının hesaplanması konusunda önem arz etmektedir.

İş veren işçinin ücretini gününde ödemek zorundadır. Ücret ödeme gününden itibaren en fazla 20 gün içinde zorlayıcı bir neden dışında ücret ödenmemiş ise işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.
İşçinin ücretinden indirim yapılamaz. İş veren ücret kesme cezası uygulayamaz.Ancak toplu iş sözleşmeleri ile veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş nedenlerle ücrette kesinti yapılabilir.Bu kensinti de ayda iki
günlük kazançtan fazla olamaz.İş veren bu şekilde bir kesinti yapacak ise, işçiye derhal neden böyle bir kesinti yaptığını bildirmelidir. Ücretin asgari ücretten az olmaması gerekmektedir.Asgari ücret ödemeyen veya eksik ödeyen işverene karşı işçinin dava hakkı ve iş sözleşmesini haklı nedenle fesih etme hakkı bulunmaktadır.

İş verenin işçiyi koruma borcu bulunmaktadır. İşverenin özellikle iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili olarak gerekli önlemleri alma ve
düzenlemeleri yapma zorunluluğu bulunmaktadır.Gerekli iş güvenliği önlemleri alınmaması sonucu, işçi iş kazası geçirir, ölür veya sakatlanır, mesleki hastalığa yakalanır ise iş verene karşı maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı doğmaktadır.

İşverenin eşit davranma borcu bulunmaktadır.

İş veren iş yerinde çalışan işçilerine ve eşit değerdeki işlerde çalışan işçilerine eşit iş ortamı ve eşit çalışma koşulları sağlamak zorundadır.İş verenin işçilerine karşı eşitlik ilkesine aykırı hareket etmesi halinde işçinin talebi halinde işçi 4 aya kadar ücreti kadar tazminat talep etme hakkına sahiptir.Ancak şunu belirtmek gerekir ki, eşit davranma borcu deyince, iş verenin tüm çalışanlarına mutlak olarak eşit davranması anlaşılmamalıdır. Farklı çalışma koşulları ile çalışan işçiler arasında eşitlikten bahsedilemez.

Mesela; farklı yeteneklere sahip, farklı görevlerde çalışan işçilerin maaşları aynı olmak zorunda değildir.Ancak aynı görevde çalışan, aynı tecrübeye sahip, aynı eğitime sahip işçilerin çalışma koşulları ve ücretleri eşit olmalıdır. Veya bu işçilere yapılacak zamların da eşit olması gerekmektedir. İş Vereni diğer Borçları ise; işçiye haftalık tatil verme borcu, yıllık izin kullandırma borcu, ara dinlenme hakkı sağlama borcu, fazla mesai ücretlerini ödeme borcu gibi diğer kanundan doğan başkaca borçları da bulunmaktadır.

Ankara İş Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarınız ile ilgili olarak daha detaylı bilgi almak için Ankara Cihan Hukuk Bürosu’nu arayabilir randevu alabilirsiniz.