Ankara iş mahkemesi avukatı

Büromuzda ankara iş mahkemesi avukatları ile oluşan tecrübeli mücadeleci bir ekiple ankara’da iş hukuku alanında hizmet vermekteyiz. Özellikle Ankara İş davaları avukatlığı yaptığımızdan Büromuz da İş Mahkemelerinin hemen yanındaki Ata Plaza’da yer almaktadır. 

İşçilik alacakları için hukuki süreç; önemli ve hassastır. Kanımızca işçinin işverene işten ayrıldıktan ya da çıkartıldıktan sonra gönderdiği ihtarnameden başlayarak, davanın açılması, tanıkların dinlenilmesi, bilirkişi raporunun incelenmesi ve sair süreçlerin, iş hukuku bilgisi ve tecrübesi çerçevesinde doğru yürütülmesi gerekmektedir.

iş mahkemesi dava türleri nelerdir

Ankara iş mahkemelerinde her geçen gün dava sayıları artmaktadır. Bu bağlamda şu anda Ankara’da 45 İş Mahkemesi bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı sigorta tespit davalarına ama çoğunluğu işçilik alacakları ile ilgili davalarına bakmaktadır.

İş mahkemelerinde görülen başlıca dava türleri; 

 • kıdem tazminatı, 
 • ihbar tazminatı,
 • maaş, 
 • fazla mesai ücreti, 
 • yıllık izin ücreti, 
 • hafta tatili ücreti, 
 • ulusal dini bayram ve genel tatil ücreti, 
 • asgari geçim indirimi, 
 • harcırah ve yol ücretleri gibi işçilik alacakları olduğu gibi, 
 • iş kazası,
 • maddi manevi tazminat, 
 • işe iade davası 

iş mahkemesi davası nerede açılır

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca, iş davaları; iş mahkemelerinde eğer dava açılacak yerde bu mahkemeler yoksa asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

Ayrıca iş mahkemelerinin yetki sorunu da önemlidir. İş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir. Davalı birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. İş kazasından doğan tazminat davalarında, iş kazasının veya zararın meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

iş mahkemesi davası ne kadar sürer

iş mahkemeleri davası ne kadar sürer sorusunun cevabı, davacı ve davalının sürelere riayet etmesine, tanıklara, avukatlara, davayı görecek mahkemenin kalem personeline ve hakimine yani birçok etmene bağlıdır. Ancak iş davaları sürecini bilen ankara iş mahkemesi avukatı olarak, süreci hızlandırmak için gerekli özeni göstermekte, kesin süreleri takip etmekteyiz. Dolayısıyla kesin süre vermek mümkün olmamakla birlikte, açtığımız davaların 10 ay gibi bir sürede sonuçlanabilmektedir. İş mahkemesi kararından sonra karar icraya konulmakta ve tahsilat için eğer davalı teminat ile tehiri icra kararı aldırmazsa, haciz işlemleri yapılmaktadır.

iş mahkemesi harcı ne kadar

iş mahkemesi harcı ne kadar olacağı açılan davanın değeri ile de doğru orantılıdır. Harca esas dava miktarı ne kadar yüksek olursa o oranda yüksek harç ödenmektedir. Yine tanık sayısı gibi bazı unsurlar da etkili olmaktadır. Bilindiği üzere, dava açarken bilirkişi ücreti, tanık ücreti, posta masrafları için gider avansları peşin olarak alınmaktadır. İşbu yazıyı hazırladığımız Eylül 2018 tarihinde açtığımız ortalama kısmi bir davada; yaklaşık 600TL’lik ödeme yapıldığını örnek olması için ifade etmek isteriz. Detaylı harç hesaplamaları harçlar kanunu ve ilgili mevzuattan öğrenilebilir. 

ankara iş mahkemeleri hangi adliyede

ankara iş mahkemeleri, Balgat ek adliye binasına taşınmış olup, halen iş davaları burada görülmektedir. Ankara İş Mahkemelerinin bulunduğu adliyenin açık adresi şöyledir: İşçi Blokları Mahallesi, 06530 Çankaya-Ankara