Ankara iş mahkemelerinde arabuluculuk

Ankara iş avukatı, Ankara iş hukuku avukatı, İş hukuku avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatı tavsiye, Ankara iş davası avukatı, Ankara iş mahkemesi avukatları, Ankara işçi avukatı, Ankara işçi mahkemesi avukatı, Ankara işveren avukatı, Ankara Avukat Arabulucu, İşçi alacakları hesaplama, Ankara işe iade avukatı, Ankara kıdem tazminatı avukatı, Ankara iş kazası avukatı, İs hukuku avukatı Ankara Sincan, İş avukatı Ankara, İş kazası avukatı Ankara, Ankara is mahkeme avukatlari, Ankara iş mahkemesi avukatları, İş davası avukatı Ankara, İşçi avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatları, Ankara iş davaları avukatı, Ankara iş kazası avukatları, Davalarda En İyi Karar İçin

Ankara iş mahkemelerinde arabuluculuk uzayan davalar ve sonunda tamamen kopan ilişkiler de göz önüne alındığındaher geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Zaten bu durum ve arabuluculuğun hızlı ve huzurlu çözüme yönelik etkisi,Adalet Bakanlığı tarafından da görüldüğündenarabuluculuk yöntemi ilerleyen süreçte mevzuatımıza göre zorunlu hale de gelecektir.

 Arabuluculuk iş davaları bakımından oldukça faydalı bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerde iş davaları her geçen gün artmaktadır. Ankara iş mahkemelerinde arabuluculuk , işçininişçilik alacaklarına en kısa yoldan ulaşması bakımından vazgeçilmez bir yöntemdir. Özellikle işçinin ekonomik istikbali açısından oldukça önem arz eden bir tazminat türü olan kıdem tazminatına, işçiler en kısa sürede ulaşmak istemektedirler. Ancak ülkemizdeki davaların oldukça uzun sürmeleri dolayısıyla işçiler, kıdem tazminatına 2-3 yıllık gibi uzun süreler sonunda kavuşabilmektedir. İşte tüm bu nedenlerle Ankara iş mahkemelerinde arabuluculuk oldukça önem arz etmektedir. 

Alternatif çözüm yollarına olan ihtiyaç, ülkemiz ve tüm dünyada zamanla artmıştır. Anılan ihtiyacı karşılamak amacıyla Arabuluculuk yöntemi kanun değişikleriyle meri mevzuatımıza eklenmiştir. Arabuluculuk oldukça hızlı, masrafsız ve barışçı bir çözüm yöntemidir. Bu yöntemde mahkeme aşaması olmaması dolayısıyla hem taraflar üzerindeki o gergin atmosfer kırılmakta hem de karşılıklı iletişim sağlanarak kalıcı bir uzlaşma sağlanmaktadır. Arabuluculuğun bu yönleri düşünüldüğünde İş Hukuku bakımından oldukça önem arz ettiği açıkça anlaşılmaktadır. Arabuluculuk sayesinde işçiler yüklü dava masraflarından kurtuldukları gibi kısa sürelerde kıdem tazminatına da kavuşabilecektir. 

Ankara iş mahkemelerinde arabuluculuk aynı zamanda işverenler içinde oldukça mantıklı ve fayda sağlayan bir yöntemdir. İşverenler bu sayede dava yükünden kurtulmakta ve masrafları azalacağından yıpratıcı bu süreçten en az zararla ayrılmaktadırlar. 

Örneğin kıdem tazminatıyla ilgili olarak şu hususları belirtmekte fayda görüyoruz. 

Kıdem tazminatı işçinin,  kanunda sayılmış olan işten ayrılma sebeplerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ve bunun sonucu olarak işten ayrılmasıyla beraber ödenen yasadan kaynaklanan bir tazminat türüdür. İşçinin sözleşmesi ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle feshedilmişse ve bu fesih haklı ve geçerli ise bu durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır. 

İşçiye 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Buna göre;
1- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışında kalan nedenlerle işten ayrılan sigortalılar,

2- İşçi tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık,sağlık veya işyerinde işin durması benzeri nedenlerle işten ayrılan sigortalılar,

3- Askerlik (vatani görev) görevi nedeni ile işten ayrılanlar,

4- Emekliliğe hak kazanılması veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılanlar,

5- Evlilik sebebiyle işten ayrılan kadın sigortalılar,

6- Vefat Eden sigortalıların hak sahipleri,

Kıdem tazminatı alabilmektedir. İstifa eden işçiye kanun hükümleri gereğince kıdem tazminatı ödenmez. Ancak askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile işçi tarafından feshi halinde (istifa), çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile kıdem tazminatına hak kazanılabilmektedir.

Kıdem tazminatı işçinin işyerinde 1 (bir) yıl boyunca yapmış olduğu çalışma karşılığı kazandığı bir tazminat türüdür. İşçi, iş yerinde işe başladığı tarihten itibaren 365 günü tamamlamalıdır. Bir yıllık sürenin başlangıcı işçinin işe girdiği tarihtir. İşçinin o iş yerinde kesintisiz ve sigortalı olarak çalışmış olması kıdem tazminatının en önemli koşullarındandır. 

Arabuluculuk ile uyuşmazlığın, iş mahkemesine gitmeden önce çözülmesi ile mahkemelerin iş yükü de önemli ölçüde azalacaktır. Bunun bilincinde olan iş mahkemesi hâkimleri de; Ankara iş mahkemelerinde arabuluculuk sürecine başlanması için tarafları teşvik etmektedirler.