Ankara iş mahkemeleri avukatı

Ankara iş avukatı, Ankara iş hukuku avukatı, İş hukuku avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatı tavsiye, Ankara iş davası avukatı, Ankara iş mahkemesi avukatları, Ankara işçi avukatı, Ankara işçi mahkemesi avukatı, Ankara işveren avukatı, Ankara Avukat Arabulucu, İşçi alacakları hesaplama, Ankara işe iade avukatı, Ankara kıdem tazminatı avukatı, Ankara iş kazası avukatı, İs hukuku avukatı Ankara Sincan, İş avukatı Ankara, İş kazası avukatı Ankara, Ankara is mahkeme avukatlari, Ankara iş mahkemesi avukatları, İş davası avukatı Ankara, İşçi avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatları, Ankara iş davaları avukatı, Ankara iş kazası avukatları, Davalarda En İyi Karar İçin

İşçilerin davalarını kendilerinin takip etmeleri mümkün olmakla birlikte; her işin ehli yani Ankara iş mahkemeleri avukatı ile takip edilmesinin daha yararlı olacağı açıktır. İşçiler, ağırlıklı olarak; işverenden alamadıkları kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücretleri, hafta tatili ücretleri ve bayram tatil ücretleri için iş mahkemelerinde dava yoluna gitmektedirler. 

İş mahkemelerinin sayısı Ankara’da her geçen gün artmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri de, işverenlerin işçilerin alacaklarını kanuna göre hesaplamamaları ve zamanında ödememeleridir. Ne yazık ki, yıllarca çalışan işçiler; bazı işverenler tarafından oyalanmakta ve ibranameler vs. belgeler imzalatılarak hakları zayi edilmeye çalışılmaktadır. Ankara iş mahkemeleri avukatı araştırarak gerekli bilgilerin alınması ve ona göre işçilerin daha sağlam hukuki prosedürler ile hareket etmeleri lehlerine olacaktır.

Ankara Kıdem tazminatı nasıl alınır

İşçi tarafından, iş sözleşmesinin haklı nedenler feshedilmesi veya işveren tarafından Ahlak ve iyiniyet kuralları haricinde feshedilmesi halinde, işverenin işyerinde bir yıldan fazla çalışmış işçiye kıdem tazminatı ödemesi gerekmektedir.

İş Kanunu uyarınca; emeklilik nedeniyle, askerlik nedeniyle, evlilik nedeniyle iş akdini sona erdirdiğinde kıdem tazminatı alabilir. Ancak, işçilerin fesih işlemlerini usulüne uygun bir şekilde yapmaları ve iş hukuku danışmanlığı almaları yararlarına olacaktır.  

Konuya ilişkin hukuki düzenlemeler şöyledir: 1475 sayılı İş Kanununa 4447 sayılı yasa ile eklenen 5. Bentte “506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bendelerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle” işçinin emekli olması halinde kıdem tazminatı alabileceği yer almakta olup; bu nedenle işçiye kendi isteğiyle işten ayrılabilme imkânı tanınmıştır. Ayrıca, işçinin bu süreleri aynı işveren bünyesinde geçirme zorunluluğu da yoktur. Son işyerinde çalışma süresi en az bir yıl sürmüş bir işçi eğer emeklilik şartlarını taşıyor ise kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.

Ankara Kıdem tazminatı nasıl alınır