Ankara İş Kazası Avukatları

Ankara iş avukatı, Ankara iş hukuku avukatı, İş hukuku avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatı tavsiye, Ankara iş davası avukatı, Ankara iş mahkemesi avukatları, Ankara işçi avukatı, Ankara işçi mahkemesi avukatı, Ankara işveren avukatı, Ankara Avukat Arabulucu, İşçi alacakları hesaplama, Ankara işe iade avukatı, Ankara kıdem tazminatı avukatı, Ankara iş kazası avukatı, İs hukuku avukatı Ankara Sincan, İş avukatı Ankara, İş kazası avukatı Ankara, Ankara is mahkeme avukatlari, Ankara iş mahkemesi avukatları, İş davası avukatı Ankara, İşçi avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatları, Ankara iş davaları avukatı, Ankara iş kazası avukatları, Davalarda En İyi Karar İçin

Cihan Hukuk Bürosu Ankara İş Kazası yaşan işçilerin haklarının korunması ve savunulması amacıyla Ankara’da iş kazası avukatı arayanlara hizmet vermektedir.

Ankara iş kazası avukatları

Ankara iş kazası avukatları sözcüğünün internette sıkça aranmasının nedenlerinden en önemlisi, ülkemiz gibi iş sağlığı ve güvenliği bilincinin işveren ve işçilere tam olarak yerleşmemiş ülkelerde iş kazalarının çok sık yaşanması ve işverenlerin işçilerin yaşadıkları acılara duyarsız kalmalarıdır. İş davaları önemli ve uzun süren davalardır. Birçok iş kazası davasının bir de ceza davası boyutu da vardır. 

İş Kazası Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası 

  • İş Kazası Nedir

İş kazası kısaca; işçinin iş yerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, işçinin işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmak için geçen zamanlarda, işçinin işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere götürülüp getirilmesi sırasındaki hal ve durumların birinde meydana gelen ve işçiyi hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaya denir.

  • İş Kazası Anında Yapılması Gerekenler Nelerdir

Öncelik sağlıkta olacağından, ilk yardımın yapılması ambulansın çağrılması gerekmektedir. Akabinde eğer işçi kendisini iyi hissediyorsa veya güvendiği bir arkadaşına kazanın olduğu yerin ve yaralanan bölgesinin fotoğrafını çekebilir, çektirebilir. Zira iş kazası davalarında kusur incelemesi yapılırken, işverenin kusurunun gösterilebilmesi için, çalışılan yerde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınıp alınmadığının da belirlenmesi gerekmektedir. Bazen arada zaman geçtiğinde işverenlerin buraya önlemleri alıp, sanki önceden de varmış gibi hareket edebildikleri görülmektedir. Bunun önüne geçebilmek için kazanın olduğu yerin fotoğraflarının alınması yararlı olabilecektir. 

  • İş Kazası Geçiren İşçi Ne Yapmalı

İş kazası geçiren işçi öncelikle kaza neticesindeki yaralanması ile ilgili tıbbi prosedürleri takip etmesi; akabinde mümkünse kaza geçirilen yerin fotoğraflarını alması, Hastaneye gittiğinde olayın iş kazası olduğunu söylemesi ve kazanın sorumlularından şikayetçi olması yararlı olacaktır.

  • İş Kazası Geçiren İşçinin Hakları

İş kazası geçiren işçi, maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Bu davalarda; tedavi giderlerini, çalışamamaktan kaynaklanan zararını, sürekli iş göremezlik halinde ileride uğrayacağı zarar ve kaybını, manevi zararını; işçinin kaza sonucunda ölümü halinde ise hak sahipleri destekten yoksunluk ile manevi üzüntülerinin dindirilmesine yönelik manevi zararının tazminini talep edebilirler.

  • İş Kazası Davaları Ne Kadar Sürede Sonuçlanır

iş kazası davaları, öncelikle delillerin toplanma hızına; bir başka ifadeyle işçinin uğradığı iş kazasının nasıl meydana geldiğine-kusur oranlarına-zarar miktarlarına ilişkin tanık, bilirkişi, keşif vs. unsurlara bağlıdır. Öncelikle bu deliller toplanıp, dosya bilirkişiye gönderilmekte; mahkeme gerekli görürse kazanın olduğu yerde keşif yapılmakta ve sonra dosya zararın hesaplanması için hesap bilirkişisine gönderilmektedir. Anılan bilirkişi raporları, hâkimin karar vermesinde yardımcı olmaktadır.

  • İş Kazası Geçiren İşçinin Sigortası Ödenir mi

İş kazası geçiren işçinin hemen işten çıkışının yapılması doğru olmayıp, sigorta bildirimlerinin devam ettirilmesi gerekmektedir.

  • İş Kazası Geçiren İşçinin Maaşını Kim Öder

İş Kanunu m.48/II’ye göre; “Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir.” Dolayısıyla aylık ücret ödenen işyerlerinde işveren işçinin tam maaşını öder, sgk dan işçinin aldığı ücret mahsup edilir. Bazı işverenler, elden ödeme yapıp primi tam bildirmediğinden, işçinin sgk dan alacağı maaşı düşürmektedirler. Bu durumda fark kısmını da işverenin ödemesi gerekmektedir.

Leave A Reply