Ankara İş Hukuku Avukatı Tavsiye

Ankara iş avukatı, Ankara iş hukuku avukatı, İş hukuku avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatı tavsiye, Ankara iş davası avukatı, Ankara iş mahkemesi avukatları, Ankara işçi avukatı, Ankara işçi mahkemesi avukatı, Ankara işveren avukatı, Ankara Avukat Arabulucu, İşçi alacakları hesaplama, Ankara işe iade avukatı, Ankara kıdem tazminatı avukatı, Ankara iş kazası avukatı, İs hukuku avukatı Ankara Sincan, İş avukatı Ankara, İş kazası avukatı Ankara, Ankara is mahkeme avukatlari, Ankara iş mahkemesi avukatları, İş davası avukatı Ankara, İşçi avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatları, Ankara iş davaları avukatı, Ankara iş kazası avukatları, Davalarda En İyi Karar İçin

Ankara’da Cihan Hukuk Bürosu Avukatları olarak İş Hukuku alınandaki tüm davalarda amacımız müvekkillerimiz için en iyi sonucu almaktır. Ankara’da tavsiye edilen İş Hukuku Avukatı olarak işçi ve işveren taraflar randevu alarak anlaşmazlıkları konusunda avukatlık hizmeti için bizi arayabilirler.

Ankara İş Hukuku içerisinde katı kuralları barındırır. Genel olarak sözleşmeler için geçerli olan sözleşme serbestisi iş hukuku için geçerli olmaz. Devlet’in müdahalesi ile iş sözleşmeleri kanunen genel hatları ile düzenlenmiştir. Burada genel olarak işçiyi koruyan bir yaklaşım ortaya konulmuş olmakla birlikte işverene de ticari hayatını sağlıklı bir şekilde işletebileceği haklar tanınmıştır.

İşveren veya işçisi iş kanununda kendisine tanınan hakları aşacak şekilde hukuka aykırı iş yaparsa, örneğin işçi haksız olarak istifa ederse veya işveren haksız olarak işçiyi işten çıkarırsa, kıdem tazminatı ödenmezse, ücret ve diğer haklar ödenmezse vb. her türlü ihtilafta iş hukuku avukatı işçi veya işvereni temsil ederek kanun tarafından kendisine tanınan hakları savunur.

Türkiye’de avukatlar arasında iş hukuku avukatı, boşanma avukatı, ceza avukatı vb. gibi ayrımlar yoktur. Her avukat hukukun her alanına giren her türlü işi yapabilir. Ancak tercihen bir avukat belli bir alana yoğunlaşabilir. Uygulamada da avukatlar bu şekilde ayrımlarla anılır. Ankara İş Hukuku avukatı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işe iade, fazla mesai hesaplama, kıdem tazminatı hesaplama, haklı nedenle fesih vb. iş hukuku ile ilgili her türlü işte müvekkiline hukuki yardım sağlar.

Ankara İş Hukuku

1 Ankara İş Hukuku Avukatı Neler Yapar?
2 Ankara İş Hukuku Avukatı Danışma
2.1 İş Davaları Ne Kadar Sürer?
2.2 İş Davalarında İstinaf ve Temyiz
2.3 İş Mahkemelerinde Ne Tür Davalar Görülür?
3 Ankara İş Mahkemesi Avukatlık Ücreti
3.1 İşe İade, Kıdem ve İhbar Tazminatı ve Diğer Davalarda Yargılama Masrafları
3.2 Ankara İş Hukuku Avukatı Vekaleti
3.3 Ankara İş Hukukunda Arabuluculuk ve Avukatın Rolü
4 Ankara İş Hukuku Davalarında Avukatın Önemi

Ankara İş Hukuku Avukatı Neler Yapar?

Ankara İş Hukuku avukatı, diğer adıyla iş hukuku avukatı, çalışmalarını müvekkili lehine hüküm çıkartmak için sürdürür. Onun aleyhine delil olabilecek unsurlara dayanmaz. Kanuni çerçevede müvekkilinin hak kaybına uğramasına mani olur.

Ankara İş Hukuku alanında işçi ile işveren arasında doğacak ihtilaflar çok çeşitli olabilir. Ankara İş Hukuku avukatı bu kapsamda;

Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacak davalarını takip eder
İşe iade davası açar ve gerekli savunmalarda bulunur,

Haklı nedenle fesih yapılabilmesi için istifayı hukuki zeminde gerçekleştirir

Maaşı ödenmeyen işçinin ücret alacağı için alacak davası açar
Maaşı ödenmeyen işçinin istifasını hukuka uygun şekilde yapmasını sağlar

Grev ve lokavta ilişkin uyuşmazlıklarda hukuki yardım sağlar
İş sözleşmeleri hazırlayarak işçi veya işveren aleyhine kullanılabilecek açıkların olmasını engeller

Fazla mesai ödenmemesi durumunda bunun için gerekli prosedürü işletir
SGK’nın gerçek bedel üzerinden yatırılmıyor olması durumunda yahut işçinin haberi olmadan giriş-çıkış yapılması durumunda gerekli hukuki prosedürü işletir

İşçiye veya işverene çekilmesi gereken ihtar ve ihbarları hukuka uygun ve süresi içinde gönderir

İş kazası dolayısıyla açılacak tazminat ve diğer davaları açar ve takib eder

Kötü niyet tazminatı ve sendikal tazminat davalarına bakar
Ankara İş Hukuku ile ilgili açılacak davalardan önce zorunlu arabulucu sürecini yönetir.

Ankara İş Mahkemesi avukatının faaliyetleri bunlarla sınırlı değildir. İşçinin veya işverenin iş sözleşmesine ilişkin her türlü uyuşmazlıkta temsil ve danışmanlık hizmeti sağlar.

Ankara İş Hukuku Avukatı Danışma

Ankara İş Hukuku ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetini genellikle şirketler talep etmektedir. Bir şirket için en önemli şey ticari faaliyetlerin sorunsuzca işliyor olmasıdır. Bu sorunlar arasında ortaya çıkan hukuki problemler de yer alır. Bu bakımdan bir firma veya işletme için her faaliyetinin hukuki zeminde geçerli ve kendisi aleyhine sonuç doğurmayacak işlemler olması önem taşır.

Bunun sağlanmasında en önemli faktör deneyimli bir iş hukuku avukatının hukuki danışmanlığı olur. Bir iş hukuku avukatı şirketin; sözleşmelerinden işçileri ile arasındaki hukuki münasebetine kadar her türlü işlerinin hukuka uygunluğunu hukuki danışmanlık adı altında denetleyerek ticari hayatın aksamamasını sağlar.

Ankara İş Hukuku ile ilgili problemler konusunda avukatlar yukarıda da belirttiğimiz üzere danışmanlık hizmeti sağlamaktadırlar. Ankara İş Hukuku avukatı kendisine sorulan soruyu enine boyuna inceleyerek izlenmesi gereken prosedür, hak düşürücü süreler, dayanılabilecek deliller vb. her konuda cevaplandırmaya çalışır.

Ankara İş Hukuku avukatına soru sorma yüz yüze gerçekleştirilebileceği gibi internet üzerinden online soru sorma ile de gerçekleştirilebilir. Ankara İş Hukuku ile ilgili sorularınızı web sitemizin avukata soru sor kısmından iş hukuku alanında çalışmalarını sürdüren avukatlarımıza sorabilirsiniz.

İş Davaları Ne Kadar Sürer?

Tazminat ve işçi alacak davaları genellikle uzun sürmeyen ve en fazla birkaç celsede sonuçlanabilen davalardır. Ancak bunun için gerekli ispat araçlarının ve hukuki sürecin iyi idare edilmesi şarttır. Bu da deneyimli bir iş hukuku avukatının hukuki desteği ile olur.

İşe iade davalarının ne kadar süreceği ile ilgili kanunda düzenleme vardır. Buna göre bu davaların 4 ay içerisinde sonuçlanması gerekmektedir. Ancak uygulamada bu sürenin aşıldığı görülür. Bu davalar kimi zaman Yargıtay süreci ile birlikte 2 yıl bile sürebilir. Sürecin hızlı bir şekilde sürdürülebilmesi için en baştan itibaren hukuka uygun adımların atılması önemlidir. Gerekli bildirim sürelerine uyulmalı ve ispat araçlarının toplanması gerekir.

Aşağıda ayrıntılarına değineceğimiz üzere iş davalarının süresine etki eden bir diğer faktör de istinaf ve temyiz yani Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay aşamalarıdır. İlk derece mahkemesinde dava 3 – 7 ay arasında sonulanabilirken kararın üst derece mahkemesine taşınması ile süreç uzayabilecektir.

Ankara İş Davalarında İstinaf ve Temyiz

Türk yargılama hukuku sistemi üç derecelidir. Uyuşmazlık hakkında önce ilk derece mahkemesi karar verir. Bunlar iş mahkemeleridir. Taraflardan birisinin kararı hukuka aykırı bulması halinde kararı üst derece mahkemesi olan Bölge Adliye Mahkemesine istinaf ederek taşır. Burada yeniden bir yargılama yapılır ve karar verilir. Buna rağmen karar daha üst derece mahkemesi olan Yargıtaya temyiz edilebilir. Yargıtay kararı yalnızca hukuka uygunluk yönünden denetleyecektir.

Ankara İş Mahkemesinin kararı istinaf edildikten sonra Bölge Adliye Mahkemesinin vereceği karar her türlü durumda temyiz edilemez. Eğer davanın konusu 41530 TL nin altında ise istinafta verilen karar kesinleşecektir. 41530 TL üzerindeki değerler için temyize gidilebilir.

Bütün bunlar yargılama sürecini doğal olarak uzatıcı özelliğe sahiptir. Normal şartlarda bir Ankara iş hukuku davası 3 – 7 ay içerisinde ilk derece mahkemesinde sonuçlanabilirken kararın Bölge Adliye Mahkemesine taşınması ile bir 3-7 ay daha ve Yargıtaya taşınması ile gene bir 3-7 ay daha süre eklenir. Bu süreler aşağı yukarı belirtilmiş olmakla birlikte işin kapsamına göre değişebilir.

Ankara İş Mahkemelerinde Ne Tür Davalar Görülür?

Ankara İş Hukukundan doğan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde çözüme kavuşturulur. Bu uyuşmazlıklar yukarıda da belirttiğimiz üzere çok çeşitlidir. Bu kapsamda;

İşe iade davaları
Kıdem ve ihbar tazminatı alacakları
Ödenmeyen maaş ve fazla mesai ücret alacakları
Maddi manevi tazminatlar
Sendikal tazminat ve kötü niyet tazminatı
İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla açılacak davalar
Maluliyet veya ölüm nedeniyle açılacak tazminat davaları görülür.
Burada sayılan uyuşmazlık türleri iş mahkemeleri bakımından sınırlı sayıda değildir. İş mahkemeleri işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesi dolayısıyla ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta görevli mahkemedir.

Ankara’da İş Akdini Feshederken (İstifa Ederken) Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Avukatın Rolü

Burası çok önemlidir çünkü işin başlangıcı denilebilir. Bu aşamada yapılacak hatalı veya ihmal edilen işlemler önemli hak kayıplarına yol açabilecektir. Öncelikle çoğu istifa hallerinde işçi kıdem tazminatı ve diğer ilgili ödemelere hak kazanacaktır. Ancak sebepsiz istifa hallerinde bu imkan doğmaz. Zorla istifa ettirilen işçi de bu kapsamda işinden çıkarılmış olarak kabul edilecektir. Ancak gerçek durumun ispatlanması gerekmektedir. Ankara İş Hukukunda gerçekteki durum hukuka uygun her türlü delille ispat edilebilir.

İş sözleşmesi feshedilirken, yani istifa edilirken veya işçi çıkarılırken dayanılacak sebepler önemli parasal sonuçlar doğurur. İstifa veya çıkarmanın haklı nedene dayanması bu bakımdan büyük önem taşır. Bu nedenle en baştan istifa veya çıkarma niyeti doğduğu anda Ankara iş hukuku avukatına başvurulmalıdır.

Ankara İş Mahkemesi Avukatlık Ücreti

Ankara İş Hukukundan doğan davalarda avukatlık ücretini işçi ile avukat veya işveren ile avukat serbestçe kendi aralarında belirleyebilir. Buna getirilen tek sınırlama baro asgari ücret tarifesidir. Buna göre bu tarifede belirlenen ücretlerin altına düşmek mümkün değildir. Baronun yayınladığı avukatlık ücreti tarifesini bu konu ile ilgili yazdığımız 2020 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi başlıklı yazımızdan bulabilirsiniz.

Baro ayrıca tavsiye niteliği taşıyan ikinci bir liste daha yayınlar. Bu liste avukatlar için bağlayıcı olmamakla birlikte genellikle buna bağlı kalınır. Ancak iş hukuku uyuşmazlığının hacmi, getireceği iş yükü, temas ettiği başka uyuşmazlıklar vb. somut olayın diğer özellikleri ücreti artırıcı veya azaltıcı etkiye sahip olabilmektedir.

İşe İade, Kıdem ve İhbar Tazminatı ve Diğer Davalarda Yargılama Masrafları
Ankara İş Hukuku davaları çeşitlidir. Bunların tamamı harç ve giderler bakımından aynı değildir. Bir kısmı maktu harca tabi iken tazminat davaları oransal harca tabidir. Bununla beraber kişi bu yargılama giderlerini ödeyemeyecek durumda ise mahkemeden adli yardım talep edebilir. Bu durumda yargılama giderlerini Devlet karşılayacaktır. Yargılama sonunda zaten mahkeme yargılama giderlerini karşı tarafa yükleyecektir.

Ankara İş Mahkemesinde görülen davalarda yargılama masraflarının bir kalemi de Ankara iş hukuku avukatı ücretidir. Ankara İş Hukuku avukatı ücretine yazının devamında ayrıca değineceğiz ancak kısaca bahsetmek gerekirse, Ankara iş hukuku avukatı hukuki sürece hakim, deneyimli, mahkemenin olaya yaklaşımını bilen, delilleri iyi kullanan ve müvekkilinin hak kaybına uğrama ihtimalini en aza indirmek adına çalışan avukattır. Yargılama masraflarının bir kısmı da avukata verilen ücrettir.

Ankara İş Hukuku Avukatı Vekaleti

Türk hukuk düzeni içerisinde kimi davalarda avukatın kişiye vekalet ederek onun adına hukuki süreci işletebilmesi için özel yetkiler verilmesi gerekir. Bu davalar genellikle kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları konu edinen davalardır. Kimi davalarda ise genel vekaletname dava takibi için yeterli olur. İş davaları da bu davalardandır. Kişi veya kurum Ankara iş hukuku avukatına vereceği genel vekaletname ile kendi adına hukuki süreci avukatın yapabilmesi için ona temsil yetkisi verebilir.

Ankara İş Hukukunda Arabuluculuk ve Avukatın Rolü

Ankara İş Hukuku Avukatı davalarının önemli bir kısmı için 01.01.2018 tarihi itibariyle dava açmazdan önce arabulucuya başvurma zorunlu hale getirilmiştir. Kıdem ve diğer tazminat alacakları, ücret alacakları, işe iade vb. davalarda arabulucuya başvuru zorunludur. Burada bir dava şartı söz konusudur. Ancak iş kazası, meslek hastalığı gibi durumlar söz konusu olduğunda buradan doğan uyuşmazlıklar için arabuluculuk zorunlu değildir.

Arabulucu faaliyeti şunu ifade eder: görevlendirilmiş bir arabulucu gözetiminde işçi ile işveren yargılama başlamadan görüşürler. Eğer anlaşabilirlerse dava açılmasına gerek kalmaz. Eğer arabuluculuk görüşmesi olumsuz sonuçlanırsa artık uyuşmazlık yargıya taşınabilecektir.

Arabuluculuk görüşmesine katılmayan taraf davanın sonucu ne olursa olsun yargılama sonunda yargılama giderlerini ödemek zorunda kalır. Ankara İş Mahkemesi avukatı sürecin en başından beri işçi veya işverene vekalet ettiği için arabuluculuk sürecinde de her türlü hukuki yardımı müvekkiline sağlar.

Ankara İş Hukuku Davalarında Avukatın Önemi

Ankara İş Hukuku davalarında avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak uygulamada gördüğümüz kadarıyla birçok işçi veya işveren hak düşürücü zamanaşımı sürelerine yahut istifa için gereken hukuki prosedüre uymamakta ve telafi etmesi güç bazı durumlar doğabilmektedir. Ankara İş Mahkemesi avukatı iş hukuku eğitimi almış olmakla birlikte tecrübe sahibidir. Mahkemeyi bilir, işleyişin farkındadır.Müvekkilinin haklarının korunması adına izlenecek prosedürü tespit eder ve bunun için çaba gösterir.

Bu davaların başlangıcında Ankara iş hukuku avukatından hukuki yardım talep etmeyen kişilerin sonradan buna ihtiyaç duyduğunu ve hukuk desteği talep ettiğini görmekteyiz. Bu durumun sakıncası ise avukat gözetimi olmaksızın yapılan hatalı hamlelerin getirdiği kayıplardır. Bu nedenle deneyimli bir Ankara iş hukuku avukatı’nın yardımına başvurmak kişinin yararına olacaktır.

Ankara’da iş hukuku alınanda davalarda temsil ettiği işçi ve işverenler tarafından tavsiye edilen ve Davalarda En İyi Sonuç için Ankara İş Avukatı ve Ankara İş Hukuku Avukatı çalışmak isterseniz. İletişim sayfamızdan randevu için bizi arayabilirsiniz.