Ankara iş avukatı, Ankara iş hukuku avukatı, İş hukuku avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatı tavsiye, Ankara iş davası avukatı, Ankara iş mahkemesi avukatları, Ankara işçi avukatı, Ankara işçi mahkemesi avukatı, Ankara işveren avukatı, Ankara Avukat Arabulucu, İşçi alacakları hesaplama, Ankara işe iade avukatı, Ankara kıdem tazminatı avukatı, Ankara iş kazası avukatı, İs hukuku avukatı Ankara Sincan, İş avukatı Ankara, İş kazası avukatı Ankara, Ankara is mahkeme avukatlari, Ankara iş mahkemesi avukatları, İş davası avukatı Ankara, İşçi avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatları, Ankara iş davaları avukatı, Ankara iş kazası avukatları, Davalarda En İyi Karar İçin

Ankara Cihan Hukuk Bürosu ticaret hukuku avukatları ve ekibi ile, tüm ticari işletmelere, Ankara Sözleşme avukatı, Ankara Şirket avukatlığı, Ankara Şirket alacak dava avukatı ve şirketler ve ticaret hukuku alanlarında ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında ihtiyaç duyduğu her türlü hukuki konuda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ankara’da Şirketlere Yönelik Profesyonel Hukuki Destek

Cihan Hukuk Bürosu Avukatları, yerli ve yabancı müvekkillerinin talebi doğrultusunda şirket açılışlarının gerçekleştirilmesi ve tescili, ticaret adı ve işletme ünvanı tescili işlemlerinin yürütülmesi başta olmak üzere, genel kurul ve yönetim kurullarının toplanmasına ilişkin prosedürün yerine getirilmesi ve toplantının sağlıklı olarak sona erdirilmesi, kurul kararlarına ilişkin ihtilafların giderilmesi konularında hukuki hizmet vermektedir.

Bunun yanında, şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi, sermaye artırımı ve indirimi işlemleri, sermaye değişiklikleri sonucunda ortakların zarara uğraması halinde zararın giderilmesi, ortakların kişisel alacaklarının takibi ve şirket alacaklarının icra müdürlüğü ve mahkemeler aracılığıyla takibinin sağlanarak tahsil edilmesi işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Aynı şekilde şirketin sona erme, iflas ve tasfiye işlemlerinin yanı sıra, ortakların ceza sorumluluğunu gerektiren fiillere karşı ceza avukatı olarak hizmet vermektedir.

Cihan Hukuk Bürosu olarak yalnızca Ankara sınırları içerisinde görülmekte olan ticaret davalarına yönelik hizmet vermekte olup, aşağıda ticaret avukatı ekibimizin vermiş olduğu hukuki hizmetler hukuki hizmetler özetlenmiştir.

– Yerli ve yabancı müvekkillerin ihtiyaçları doğrultusunda adi şirket, limited, anonim, komandit veya kolektif ve kooperatif şirketlerin kurulması işlemlerinin gerçekleştirilmesi

– Ticaret adı ve işletme ünvanı işlemleri, ticaret ünvanının korunması ve ünvana tecavüze karşı hukuki koruma

– Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi ve tescili

– Ortakların kişisel alacaklarının takibi

– Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantıları ve kararlarına ilişkin işlem ve ihtilaflar

– Sermaye artırım ve indirim işlemleri, haksız sermaye artırımı nedeniyle ortakların uğradığı zararın tazmini

– Şirket bölünmesi, birleşmesi ve tür değiştirmesi işlemleri

– Ticari sözleşmelerin hukuk tekniği kapsamında hazırlanması ve sözleşmelerden doğan ihtilafın ticaret mahkemelerinde çözümü

– Şirket alacaklarının icra müdürlükleri ve mahkemeler aracılığıyla takibi, borçlunun malvarlığı üzerinde haciz ve satış işlemlerinin tamamlanması ve alacağın tahsili

– Hisse senedi ve şirket malvarlıklarının alım-satımı

– Şirket çalışanları ile şirket arasındaki hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi ve ihtilafın çözümlenmesi

– Şirket sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşmeye ilişkin ihtilafların hukuki takibi

– Şirketin sona erme, iflas ve tasfiye işlemleri

– Ceza gerektiren fiiller karşısında şirket ortaklarına savunma avukatı olarak hukuki destek verilmesi

Ankara‘da hizmet veren Cihan Hukuk Bürosuna iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.