Ankara iş avukatı, Ankara iş hukuku avukatı, İş hukuku avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatı tavsiye, Ankara iş davası avukatı, Ankara iş mahkemesi avukatları, Ankara işçi avukatı, Ankara işçi mahkemesi avukatı, Ankara işveren avukatı, Ankara Avukat Arabulucu, İşçi alacakları hesaplama, Ankara işe iade avukatı, Ankara kıdem tazminatı avukatı, Ankara iş kazası avukatı, İs hukuku avukatı Ankara Sincan, İş avukatı Ankara, İş kazası avukatı Ankara, Ankara is mahkeme avukatlari, Ankara iş mahkemesi avukatları, İş davası avukatı Ankara, İşçi avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatları, Ankara iş davaları avukatı, Ankara iş kazası avukatları, Davalarda En İyi Karar İçin

1 Boşanma Avukatı Hangi Tür Davalara Bakar?
1.1 Ankara Boşanma Avukatı Cihan Orhan
1.2 Boşanma Avukatı ile Hangi Nafakalar Talep Edilebilir?
1.3 Boşanma Avukatı ile Hangi Tazminatlar Talep Edilebilir?
1.4 Boşanma Avukatı ile Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?
1.5 Boşanma Avukatı ile İddet Süresinin Kaldırılması Davası
1.6 Boşanma Avukatı Ücretleri 2021 Yılında Ne Kadar?
1.7 Boşanma Avukatı Cihan Orhan İletişim Bilgileri
Boşanma Avukatı Hangi Tür Davalara Bakar?

Boşanma avukatı aile hukuku davalarından olan boşanma davalarına ve türev davalara bakan avukattır. Boşanma avukatı olabilmek için hukuk fakültesi eğitimini başarıyla tamamlamış olmak öncelikli kriterdir. Ankara’da Boşanma avukatı olmak için Hukuk fakültesini bitirdikten sonra ise Türkiye Barolar Birliği çatısı altında bulunan Ankara Barosu’na kayıtlı olunması ve fiili olarak avukatlık yapılması gerekir. Tüm bu kriterler sağlandıktan sonra boşanma avukatı olmak isteyen bir avukat fiilen bu görevi ifa edebilir.

Ankara Boşanma Avukatı Cihan Orhan

Ankara boşanma avukatı Avukat Cihan Orhan profesyonel iş hayatında mesleki faaliyetleri arasında boşanma avukatı olarak da mesleğini sürdürmektedir. Boşanma avukatı Avukat Cihan Orhan’a web istemizde yer alan Bize Ulaşın sayfamızda yer alan iletişim araçlarını kullanarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca boşanma avukatı Av. Cihan Orhan’a 0542 782 9878 numaralı telefondan Whatsapp!’tan ya da arayarak da ulaşabilirsiniz.

Ankara boşanma avukatı Ankara ili dahilinde açılan boşanma davalarına, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, yardım nafakası gibi nafaka davalarına, mal paylaşımı (mal tasfiyesi) davalarına bakar. Ayrıca müşterek çocuklar bakımından velayet davalarını takip eder. Özellikle son dönemde Yargıtay içtihatlarıyla geçerlik kazanan ortak velayet hususunda müvekkillerini bilgilendirerek hukuki yardım ve desteğini sağlar. Bunun yanı sıra boşanma davalarına bakan avukat dava süreçlerini yönetebileceği gibi müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti de verebilir. Bunun için özel yetki içeren vekaletin noter vasıtasıyla çıkarılması ve avukata teslim edilmesi gerekmektedir.

Ankara Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı ile Hangi Nafakalar Talep Edilebilir?

1) Yoksulluk Nafakası

Boşanma avukatı boşanma davalarının yanı sıra, boşanma sebebiyle hakları zarar görebilecek olan eşlerin haklarını korumakla da görevlidir. Örneğin, boşanma sebebiyle diğer eşin maddi desteğinden yoksun kalarak yoksulluğa düşecek olan eş için boşanma avukatı tarafından yoksulluk nafakası talebinde bulunulması gerekir. Fakat yoksulluk nafakası talebinde bulunulması için kusurun diğer eşten daha fazla olmaması gerekir. Yoksulluk nafakası şahsa bağlı bir nafaka türüdür ve avukat yardımıyla süresiz olarak talep edilebilir.

2) İştirak Nafakası

Boşanma avukatı ile bunun dışında müşterek çocuk için iştirak nafakası talebinde de bulunulabilir. İştirak nafakası Türk Medeni Kanunu’nun 327. maddesi ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. İştirak nafakası tamamen müşterek çocuğun menfaati için talep edilebilen bir nafaka türüdür ve eşlerin kusur oranlarına ya da durumlarına bakılmaz. Boşanma alanında uzman avukat vasıtasıyla talep edebileceğiniz iştirak nafakasında önemli olan çocuğun üstün menfaatidir.

Boşanma avukatı ile talep edilebilecek olan bu nafaka türü ile ilgili olarak Türk Medeni Kanunu’na göre anne ve baba; müşterek çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli tüm giderleri birlikte karşılamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük çocuk 18 yaşına gelene kadar, yani ergin olana kadar devam eder. Fakat çocuğun eğitim hayatı 18 yaşından sonra devam ediyorsa ana ve babanın yükümlülüğü müşterek çocuğun eğitim süresi boyunca devam edecektir.

Boşanma Avukatı ile Hangi Tazminatlar Talep Edilebilir?

Boşanma avukatı yardımı ile açılabilecek olan çekişmeli boşanma ya da anlaşmalı boşanma davalarında nafakanın yanında tazminat talebinde de bulunulabilir. Tazminat talebinde bulunabilmek için eşlerden birinin diğer eşe nazaran daha az kusurlu olması ya da hiç kusurunun olmaması ve zararın somut olması şartlarının birlikte olması gerekir.

Kanuna göre mevcut olan ya da ileride doğacak olan menfaati boşanma gerçekleştiğinde zarar görecek olan eş diğer eşten uygun bir maddi tazminat talebinde bulunabilir.

Boşanma davasına neden olan olaylar yüzünden kişilik hakları zarar gören eş, kusurlu olan diğer eşten uygun bir miktarda manevi tazminat talebinde de bulunabilir.

Kanun tazminatın uygun bir miktar olması gerekliliğini özellikle içerdiğinden uygun bir tazminatın ne anlama geldiği ise tartışmalara sebep olmuştur.

Kısaca Yargıtay kararlarında ve teoride uygun miktardaki tazminatın dayanağı olarak;

Tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını,
Boşanma davasına neden olan kusurların derecelerini,
Paranın satın alma gücünü,
İhlal edilen mevcut ve beklenen menfaat ile kişilik haklarına yapılan saldırı dengesini
belirlemiştir. Dolayısıyla eşlerin maddi gelirleri uygun tazminatın temelini oluşturmaktadır. Bu da her boşanma davası açana aynı maddi ya da manevi tazminat verilmeyeceğini, herkesin hayat şartları ve gelirine göre davada tazminatın belirleneceğini göstermektedir.

Boşanma Avukatı ile Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma avukatı Ankara‘da bulunan ve boşanmaya karar veren eşlerin davalarını yaşadıkları bölgeye göre Ankara Adliyesi’nde, Ankara Adliyesi’nde açabilir.

Boşanma avukatı vasıtasıyla anlaşmalı boşanma davası açılabileceği gibi durumun şartlarına göre çekişmeli boşanma davası da açılabilir. Boşanma davasının açılabilmesi için kanunda boşanma sebepleri arasında sayılan hallerden birisinin varlığı gereklidir ve şarttır.

Eşler boşanmanın mali sonuçları ve varsa müşterek çocuklarının durumu hakkında anlaşmaya varabiliyorlarsa boşanma davasının anlaşmalı boşanma davası şeklinde açılması daha pratik ve hızlı sonuç sağlayacaktır. Bu durumda genel boşanma sebeplerinden olan; “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” var sayılır ve eşlerin tek celsede boşanması gerçekleşebilir.

Ankara’da yaşıyorsanız Ankara boşanma avukatı yardımı ile anlaşmalı boşanma davası açabilmek için öncelikle anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünün avukat tarafından hazırlanmasında büyük fayda vardır.

Boşanma avukatı yardımı ile açabileceğiniz diğer dava ise çekişmeli boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davası 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesinde sayılan özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri ile açılabilir.

Her iki boşanma nedenleri de kanunda açıkça yazmakta olup özel boşanma sebeplerine; zina, hayata kast veya pek kötü ya da onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı gibi sebepler gösterilebilir. Genel boşanma sebeplerine ise; evlilik birliğinin temelinden sarsılması, eşlerin anlaşması, ortak hayatın yeniden kurulamaması gösterilebilir.

Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma Avukatı ile İddet Süresinin Kaldırılması Davası

Boşanma avukatı yardımıyla iddet süresinin kaldırılması davası açılabilir. İddet süresinin bir diğer adı “Kadın için Bekleme Süresi”dir. Bu düzenleme 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesinde yer almaktadır. Madde metnine göre evlilik sona erdikten sonra kadın üçyüz gün geçmeden yeniden evlenemez. Evlilik sona erdikten sonra doğum gerçekleşirse bekleme süresi yani iddet süresi sona erecektir.

Boşanma avukatı ile açılabilecek bekleme süresinin kaldırılması davasında kanunda bahsedilen “evliliğin sona ermesi” koşulu boşanma davasının kesinleştiği tarihten itibaren başlayacaktır. Boşanma davası kesinleşmeden 300 günlük bekleme süresi işlemeye başlamayacaktır. İddet süresi genellikle 10 ay bekleme süresi olarak da bilinmektedir.

İddet süresinin kalkması için gerekli şartlar şunlardır;

Evlilik birliği sona erdikten sonra doğum olması
Boşanan eşlerin yeniden birbiriyle evlenmesi
İddet süresinin kaldırılması davası
Yukarıdaki şartların ilki doğal şekilde gerçekleşebilecek şartlardandır. Son iki şart ise dava şartı olup 300 günlük iddet süresinin kaldırılması için Aile Mahkemesi’nde dava açılması gerekmektedir. Yetkili mahkeme ise kadının ikamet ettiği yer Aile Mahkemesidir. Bu dava hasımsız bir davadır ve kısa sürede sonuçlanmaktadır. Kanundaki madde metnine göre; kadının boşandığı eşinden hamile olmadığı sağlık kuruluşu raporuyla tespit edildiğinde Aile Mahkemesi tarafından 10 aylık bekleme süresi kaldırılır.

Aynı şekilde boşanan eşler birbiriyle yeniden evlenmek istemeleri halinde 300 günlük süre mahkeme tarafından kaldırılacaktır. Boşanan eşlerin yeniden evlenmesi durumunda ise sağlık kuruluşu raporuna ihtiyaç bulunmamaktadır. İddet süresinin kaldırılması davası açmak için Aile Hukuku alanında uzman bir boşanma alanında uzman avukat yardımından faydalanmanızı tavsiye etmekteyiz.

İddet süresinin kaldırılması için yapılacak başvuru ve iddet süresinin kaldırılması dava dilekçesi sizin durumunuza özel olup internette yayımlanan dilekçe örneklerine itibar etmemeyiniz. Her dava kendine münhasır olduğundan mutlaka avukat yardımından faydalanmanız, hukuki korumanız açısından oldukça önem arz etmektedir. Ayrıca iddet süresi ile ilgili detaylı bilgi almak için iddet süresi konulu makalemizi incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Boşanma Avukatı Ücretleri 2021 Yılında Ne Kadar?

Boşanma avukatı ücretleri 2021 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenmektedir. Boşanma alanında uzman avukat ücretleri 24.11.2020 tarihli 31314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2021 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin “İkinci Kısım” “İkinci Bölüm”de yazılmıştır. Tarifenin ikinci kısmı “Yargı Yerleri İle İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para İle Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret” başlığını taşımaktadır.

2021 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin ikinci kısım ikinci bölümünün 9. maddesinde 2021 boşanma avukatı ücreti …… TL olarak belirlenmiştir. 9. madde “Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için” başlığını taşımaktadır. Bu ücret asgari ücret niteliğinde olup bu ücretin altında avukatın dava alması yasaktır. Ayrıca bu ücret asgari olduğundan avukat ile müvekkil arasında daha yukarı ücretlerle anlaşma yapılabilir.

2021 Boşanma ücretleri tespit edilirken asgari tarifenin yanında her baronun her sene yayımladığı 2021 yılı Tavsiye Niteliğindeki Avukat-Vekileden Arasındaki En Az Ücret Çizelgesi de bulunmaktadır. Ankara boşanma avukatı olan bir avukat için Ankara Barosu’nun yayımladığı tavsiye niteliğindeki tarifenin incelenmesi gerekir.

Bu tarifenin C- AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR başlıklı maddesinin altında 3. Boşanma Davaları alt başlığı yer almaktadır.

Bu alt başlık altında ise

Anlaşmalı Boşanma ….. TL,

Çekişmeli Boşanma ….. TL,

Çekişmeli Boşanma ve maddi, manevi tazminat istemli ….. TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i olarak belirlenmiştir.

Boşanma davalarında yukarıda da bahsedildiği gibi alt sınır Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’dir. Üst sınır ise (tazminat talebi yoksa) yoktur. Her baronun kendi hazırladığı Tavsiye Edilen Avukatlık En Az Ücret Tarifesi de uygulanabilir. En iyi boşanma avukatı Ankara‘da Ankara Barosu’nun hazırladığı tarifeden az olmamak üzere ücret talep edebilir.

Ankara Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı Cihan Orhan İletişim Bilgileri

Ankara boşanma avukatı Avukat Cihan Orhan ile iletişime geçmek için Bize Ulaşın linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Boşanma avukatı Avukat Cihan Orhan’a iletişim alanında yer alan İletişim Formu’nu doldurarak veya info@cihanhukukburosu.com adresine e-posta göndererek de ulaşabilirsiniz.

Boşanma Avukatı Kimdir Hangi Davaya Bakar?
Boşanma avukatı Hukuk fakültesi eğitimini başarıyla tamamlamış ve Türkiye Barolar Birliği bünyesindeki barolardan birine kayıtlı olarak hukuk hizmeti veren avukattır. Boşanma avukatı boşanma davasına, velayet davasına, iştirak nafakası ile yoksulluk nafakası davasına, yardım nafakası davasına bakar. Ayrıca boşanma sebebiyle hakkı ihlal olan eş için maddi tazminat ve manevi tazminat davasına bakar.

2021 Boşanma Avukatı Ücretleri Ne Kadar?
2021 yılında boşanma avukatı ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 2. Kısmının 2. Bölümü kapsamında ….. TL’dir. Bu miktar asgari ücret niteliğinde olup altında davaya bakılması yasaktır. Bu ücretin yanı sıra Ankara Barosu tarafından hazırlanan 2021 Tavsiye Niteliğindeki Avukatlık Ücreti tarifesi kapsamında anlaşmalı boşanma davası ücreti V TL, çekişmeli boşanma davası ücreti ….. TL’dir.

Boşanma Avukatı Ne Kadar Ücret Alır?
Boşanma avukatı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi kapsamında ücret alır. Bu tarife her sene değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte boşanma davasının niteliğine göre tarife üzerinde de boşanma avukatı ücreti belirlenebilir.

Boşanma Avukatı Nasıl Olunur?
Boşanma avukatı olmak için Hukuk Fakültesi bitirerek Baro’ya kayıtlı bir avukat olmak gerekmektedir. Hukuk fakültesi 4 yıl olup Baro’ya kayıt sonrasında ise 1 yıl staj eğitimi vardır. Staj eğitimi de başarıyla tamamlandığında boşanma avukatı olunabilir.