Ankara iş avukatı, Ankara iş hukuku avukatı, İş hukuku avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatı tavsiye, Ankara iş davası avukatı, Ankara iş mahkemesi avukatları, Ankara işçi avukatı, Ankara işçi mahkemesi avukatı, Ankara işveren avukatı, Ankara Avukat Arabulucu, İşçi alacakları hesaplama, Ankara işe iade avukatı, Ankara kıdem tazminatı avukatı, Ankara iş kazası avukatı, İs hukuku avukatı Ankara Sincan, İş avukatı Ankara, İş kazası avukatı Ankara, Ankara is mahkeme avukatlari, Ankara iş mahkemesi avukatları, İş davası avukatı Ankara, İşçi avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatları, Ankara iş davaları avukatı, Ankara iş kazası avukatları, Davalarda En İyi Karar İçin

Ankara Cihan Hukuk Bürosu olarak Ankara Arabulucu Avukat, Arabuluculuk Hukuku, Arabuluculuk avukatı, Ankara Arabuluculuk taraf vekilliği, Ankara Arabuluculukta risk hesaplama konusunda hizmet veriyoruz.

Arabuluculuk ile taraflar, aralarındaki uyuşmazlığı bir arabulucu avukat yardımıyla barışçıl bir ortamda görüşerek çözebilirler. Arabuluculuk yönteminde bu çözüm doğrultusunda oluşturulan anlaşma mahkeme kararı yerine geçer.

Arabulucu avukat, 7/6/2012 tarih 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 26/1/2013 tarih 28540 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği, 12/10/2017 tarih 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile hukuk düzenimize girmiş, mahkeme dışı, etkin bir çözüm yoludur.

Alternatif çözüm yolu olarak nitelendirilen arabuluculuk ile taraflar, aralarındaki uyuşmazlığı bir arabulucu avukat yardımıyla barışçıl bir ortamda görüşerek çözebilirler. Arabuluculuk yönteminde bu çözüm doğrultusunda oluşturulan anlaşma mahkeme kararı yerine geçer.

Uyuşmazlık sürecinde arabuluculuktan yararlansanız dahi çözüme ulaşamadığınız takdirde mahkemelerde dava açmanız mümkündür.

Arabuluculuğun amacı kimin haklı, kimin haksız olduğuna karar vermek olmayıp tarafların gereksinimleri doğrultusunda her iki taraf için de en uygun çözüm yolunu bulabilmektir.

Türkiye’de arabuluculuğu yalnızca Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Siciline kayıtlı arabulucular yapmaktadır.

Ankara Arabulucu Avukatlık Hizmetlerimizin Bazıları

+ İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar
+ Telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak
+ Maddi ve manevi tazminat
+ Borç ve alacak ilişkisi
+ Sigorta kooperatifi sorumluluğu ve zarar tazmini
+ Mal rejimi
+ Nafaka
+ Kira alacağı
+ Zarar tazmini
+ Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık
+ Hisse devri
+ Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar
+ Miras taksimi
+ Ortaklığın feshi
+ Tahliye
+ Tapu iptali ve tescil
+ Ön alım hakkının kullanılması
+ Taşınmaz taksimi
+ Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlık
+ Taşınmaz devri
+ Ticari ortaklıktan ayrılma
+ Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar
+ Yerine getirme
+ Taşınır devri
+ Tüketici hukukundan kaynakalanan uyuşmazlık
+ Aile hukuku (nişan bozulması)
+ Haksız el atmanın önlenmesi – eski haline getirme
+ Maddi-manevi tazminat
+ Katılma alacağı
+ Taşınır iadesi
+ Tazminat ihtilafının giderilmesi
+ Diğer davalar kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda

Cihan Hukuk Bürosu olarak Arabulucu Avukat olarak hizmet veriyoruz. İletişim sayfamızdan randevu alabilirsiniz.